ფასდაკლებული ბოლოს დამატებული შემოთავაზებული პროდუქტი