ბოლოს დამატებული

შვეიცარიული პლინტუსი MDF

PENTHOUSE OAK ზომა:სიმაღლე:6 სმ სიგრძე:2.80 მეტრი სისქე:1,6 მმ

შვეიცარიული პლინტუსი MDF

Sydney oak ზომა:სიმაღლე:6 სმ სიგრძე:2.80 მეტრი სისქე:1,6 მმ

შვეიცარიული პლინტუსი MDF

VIENNA OAK ზომა:სიმაღლე:6 სმ სიგრძე:2.80 მეტრი სისქე:1,6 მმ

შვეიცარიული პლინტუსი MDF

GERY ALDER ზომა:სიმაღლე:6 სმ სიგრძე:2.80 მეტრი სისქე:1,6 მმ

შვეიცარიული პლინტუსი MDF

DIAMOND OAK ზომა: სიმაღლე:6 სმ სიგრძე: 2,80 მეტრი სისქე:1,6 მმ 701

შვეიცარიული პლინტუსი MDF

SUTTER OAK ზომა:სიმაღლე:6 სმ სიგრძე:2.80 მეტრი სისქე:1,6 მმ 742

შვეიცარიული პლინტუსი MDF

Historic Pine ზომა:სიმაღლე:6 სმ სიგრძე:2.80 მეტრი სისქე:1,6 მმ 2527

შვეიცარიული პლინტუსი MDF

CHELSEA OAK ზომა:სიმაღლე:6 სმ სიგრძე:2.80 მეტრი სისქე:1,6 მმ 27247

შვეიცარიული პლინტუსი MDF

Font white ზომა:სიმაღლე:6 სმ სიგრძე:2.80 მეტრი სისქე:1,6 მმ K 101

შვეიცარიული პლინტუსი MDF

Woodham OAK ზომა:სიმაღლე:6 სმ სიგრძე:2.80 მეტრი სისქე:1,6 მმ 2834

შვეიცარიული პლინტუსი MDF

Amarone Oak ზომა:სიმაღლე:6 სმ სიგრძე:2.80 მეტრი სისქე:1,6 მმ 467

შვეიცარიული პლინტუსი MDF

RUSTIKO OAK ზომა:სიმაღლე:6 სმ სიგრძე:2.80 მეტრი სისქე:1,6 მმ 479

შვეიცარიული პლინტუსი MDF

Loft Oak ზომა:სიმაღლე:6 სმ სიგრძე:2.80 მეტრი სისქე:1,6 მმ 3249

შვეიცარიული პლინტუსი MDF

Milano Oak ზომა:სიმაღლე:6 სმ სიგრძე:2.80 მეტრი სისქე:1,6 მმ 2560

 შემოთავაზებული პროდუქტი